ul. Borowska 242, 50-558 Wrocław +48 71 307 10 10

Kategoria: Punkt Informacji Konopnej

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich

Aby leki mogły być stosowane w Polsce (również te na bazie ziela konopi indyjskich), muszą uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Jest ono wydawane po przeprowadzeniu oceny leku (pod względem jakości, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania). Pozwolenie to wydaje prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Leki na bazie konopi indyjskich w Polsce

W Polsce jest dopuszczony do obrotu jeden produkt leczniczy zawierający w swoim składzie kannabinoidy – jest to lek o nazwie Sativex, stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Inne produkty lecznicze na bazie ziela konopi indyjskich, które zostały zarejestrowane, a są niedostępne w Polsce, mogą być sprowadzone z zagranicy w ramach tzw. importu docelowego. Sposób i tryb sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, określają:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne oraz
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie sprowadzania z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta.

Import docelowy

Aby sprowadzić lek z zagranicy konieczne jest odpowiednie zapotrzebowanie. Wystawia je lekarz prowadzący leczenie, a potwierdza – krajowy lub wojewódzki konsultant z danej dziedziny medycyny.

Zapotrzebowanie jest ważne w ciągu 60 dni od terminu jego wystawienia (co znaczy, że w tym czasie musi wpłynąć do Ministerstwa).

O terapii zastosowanej u pacjenta decyduje lekarz

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty to lekarz wystawia recepty dla indywidualnego pacjenta i zgodnie z wiedzą medyczną orzeka o stanie zdrowia pacjenta po uprzednim, osobistym jego zbadaniu.

Minister zdrowia wydał pierwsze zgody

Od 4 marca 2016 r., działając na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, minister zdrowia wydaje zgody na refundację produktów zawierających kannabinoidy, sprowadzanych z zagranicy w ramach importu docelowego.

Minister wydaje zgodę, jeśli lekarz prowadzący leczenie uzna, że są to leki najlepsze z możliwych, przynoszą wyraźną poprawę stanu zdrowia, a jednocześnie nie mają równie dobrej alternatywy w postaci innych produktów leczniczych. Do tej pory minister wydał zgody na refundację leków na bazie ziela konopi indyjskich stosowanych w leczeniu padaczki lekoopornej u dzieci.

Każda zgoda wydana w tym trybie jest zindywidualizowana, a kontynuacja terapii zależy od przedstawienia (za każdym razem) szczegółowych informacji dotyczących skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacje te będą na bieżąco monitorowane przez ministra zdrowia. W tym celu Ministerstwo prowadzi ewidencję składanych wniosków, wydawanych zgód na refundację i pacjentów objętych leczeniem.

Leki objęte zgodą na refundację w trybie art. 39 ust. 1 ustawy o refundacji są dostępne w aptekach na ryczałt. To oznacza, że za opakowanie leku pacjent płaci 3,20 zł.

Dane pochodzą ze strony Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/zasady-refundacji/
 


Fundacja „Polacy dla Polaków”


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 1

Regulamin refinansowania wydatków na zakup leków opartych na marihuanie leczniczej

Realizując jeden z podstawowych celów Fundacji określony w § 2 pkt.5 lit. d) statutu: udzielanie wsparcia finansowego osobom chorym – określa się podstawowe zasady przyznawania tego wparcia.

1. Pomoc finansowa udzielana jest w pierwszej kolejności dla dzieci z lekooporną padaczką oraz dla chorych na nowotwór mózgu.
2. Fundacja prowadzi rejestr wydatków na refinansowanie zakupu leków (zwany dalej rejestrem refinansowania) zawierający następujące informacje:

  • data refundacji;
  • imię i nazwisko chorej osoby, jej adres zamieszkania;
  • nr rachunku bankowego, na który dokonano refundacji;
  • kwota dokonanej refundacji.

3. Informacja o dokonanej pomocy finansowej umieszczana jest na stronie internetowej Fundacji w formie: imię i nazwisko oraz kwota. Pozostałe informacje zawarte wrejestrze refinansowania nie są podawane do publicznej wiadomości.

4. Refinansowanie wydatków na zakup leków opartych na marihuanie leczniczej dokonywane jest na podstawie wniosku złożonego przez osobę chorą lub jej opiekuna (w postaci formularza dostępnego na stronie internetowej Fundacji w zakładce ‘O nas’-> ‘Refundacja’).

5. Wniosek powinien zawierać:

  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę wraz z zawartą informacją o konieczności stosowania oleju CBD,
  • faktury potwierdzające dokonanie zakupu oleju CBD: bieżące (data zakupu maksymalnie do miesiąca czasu wstecz od chwili składania wniosku), opłacone, wystawione na rodzica dziecka – osobę, która została wpisana w formularzu refinansowania jako opiekun dziecka,
  • numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana refundacja oraz imię, nazwisko i adres zamieszkania właściciela rachunku,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz podanie informacji o przekazanych środkach na stronie internetowej Fundacji.

Dane pochodzą ze strony Fundacji „Polacy dla Polaków”:
http://www.polacydlapolakow.pl/download/gfx/blizniemuswemu/pl/defaultopisy/3/1/1/statut_fundacji_ostatni.pdf

Fundacja „Polacy dla Polaków”

35-234 Rzeszów, ul. Trembeckiego 11 B

http://www.polacydlapolakow.pl
 


Fundacja „Różyczka”


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 2

„FUNDACJA RÓŻYCZKA”
ul. Tadeusza Kościuszki, 35, 44-100 Gliwice

http://fundacjarozyczka.pl

 


Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 3

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
ul.LOTNICZA, 37, 54-154 Wrocław

http://dolfroz.pl

 


Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 4

Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową”
ul. Odona Bujwida, 42, 50368 Wrocław

http://naratunek.org

 


Fundacja „Potrafię Pomóc”


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 5

Fundacja „Potrafię Pomóc” Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi
ul. Wojciecha Cybulskiego, 35H, 50205 Wrocław

http://www.potrafiepomoc.org.pl

 


Fundacja Dzieciom „Pomagaj”


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 6

FUNDACJA DZIECIOM „POMAGAJ”
ul. Radosna, 1, 62872 Wolica

http://www.pomagaj.org.pl

 


Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 7

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”
Łomiańska, 5, 01-685 Warszawa

http://dzieciom.pl

 


Fundacja „Iskierka”


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 8

FUNDACJA ISKIERKA
ul. Gottlieba Daimlera, 2, 02460 Warszawa

http://fundacjaiskierka.pl

 


Fundacja „Sedeka”


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 9

FUNDACJA SEDEKA
ul. Grzybowska, 4, 00131 Warszawa

http://sedeka.pl

 


Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 10

Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”
ul. Jarzębinowa, 10, 21007 Krępiec

http://www.modrzew.org

 


Fundacja Karola Stopki „Młodość-Talent-Podhale”


 

FUNDACJA KAROLA STOPKI MŁODOŚĆ-TALENT-PODHALE
Nowe Bystre, 119, 34-521 Ząb

 


Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”


 

Refundacja leków na bazie konopi indyjskich 11

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO”
Stawnica, 33, 77-400 Złotów


http://www.fundacja-sloneczko.pl

Czytaj więcej
Loading...

Twoje zgody

Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje własne pliki cookie głównie do raportowania interakcji użytkowników w Twojej witrynie. Pliki te służą do przechowywania informacji, które nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie między różnymi domenami. Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników, by umożliwić właścicielom tych witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich witrynę („geolokalizacja według IP”) oraz chronić bezpieczeństwo usługi. Google Analytics nie udostępnia swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Poza tym metoda nazywana maskowaniem adresów IP zapewnia właścicielom witryn korzystającym z Google Analytics opcję polecenia, by system Google Analytics używał do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Warunki korzystania z Google Analytics, do których muszą stosować się wszyscy użytkownicy tej usługi, zabraniają przekazywania do Google Analytics informacji umożliwiających identyfikację osób.

_ga,_gat,_gid

Strona www

Te ciasteczka są wymagane do prawidłowego działania strony, przeglądanie strony bez ich akceptacji nie jest możliwe.

PHPSESSID