Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów +48 71 307 10 10

Krzysztof Rożnowski
LEKARZ

Urolog z prawie 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracował w oddziale urologii Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy oraz w klinice urologii Szpitala im. Jurasza. Dalej swoje umiejętności w zakresie urologii doskonalił w klinice Profesora Guya Vallancien w instytucie Mutualiste Montsouris w Paryżu we Francji, gdzie przebywał na kilkutygodniowych cyklach szkolenia w zakresie technik laparaskopowych, obsługi urządzeń generujących fale ultradźwiękowe wysokiej częstotliwości.

Ma pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii oraz drugi stopień wtajemniczenia zawodowego w zakresie urologii. Do swojej pracy podchodzi z pasją, szczególnie w zakresie rozwijających się niskoinwazyjnych technik leczenia.

Loading...